Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z usług firmy Aztech Domy Modułowe, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Powstańców 70, 47-220 (dalej jako „Firma”). Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aztech Domy Modułowe z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Powstańców 70, 47-220 (dalej jako „Administrator”).

Zakres Przetwarzanych Danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące korzystania z naszych usług

Cele Przetwarzania Danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Świadczenie usług oferowanych przez Firmę.
 2. Realizacja zamówień na domy modułowe.
 3. Kontakt z użytkownikami w sprawach związanych z funkcjonowaniem Firmy.
 4. Marketing bezpośredni własnych produktów i usług Administratora.

Podstawa Przetwarzania Danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy Danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji zamówień.
 • Dostawcom usług hostingowych i IT.
 • Podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie Danych do Państw Trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) jedynie w przypadkach, gdy jest to konieczne dla realizacji celów przetwarzania danych i z zachowaniem odpowiednich środków ochrony.

Okres Przechowywania Danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa nakładają na nas obowiązek ich dłuższego przechowywania.

Twoje Prawa

Masz prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania swoich danych osobowych.
 • Usunięcia swoich danych osobowych.
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Przenoszenia swoich danych osobowych.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania, analizy ruchu na stronie oraz dostosowania treści do preferencji użytkowników. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności na stronie internetowej Firmy.

Kontakt

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt na adres e-mail: sprzedaz@aztech-modular.pl.


Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 3 lipca 2024 r.